Chemická olympiáda kategorie A

Druhé úterý měsíce listopadu se skupinka studentů ze 3. B rozhodla vyzkoušet si, jak obtížná je chemická olympiáda kategorie A. Bylo nám už předem jasné, že úlohy budou náročnější než cokoli jiného, co jsme zatím v chemii zažili, ale nedali jsme se a pustili se do příprav.
Naštěstí se o několik týdnů dříve naskytla speciální možnost, které jsme samozřejmě využili – zajeli jsme si na celodenní seminář do Pevnosti poznání v Olomouci. I přes zdánlivě smysl nedávající rovnice, nepíšící fixy a nízkou intenzitu hlasů přednášejících jsme si odnesli nové poznatky. Velice nápomocnou nám však byla také naše učitelka chemie. Ta byla natolik ochotná, že si na nás sem tam našla hodinku času před školním kolem olympiády a nejasné učivo nám vysvětlila.
A co nás tedy v osudné úterý potkalo? Začínali jsme v osm hodin ráno – bohužel tedy nebylo možné si alespoň trochu přispat poté, co každý z nás strávil část noci nad vysokoškolským učivem. Jako první se psal teoretický test. Ten se skládal ze čtyř částí – chemie fyzikální, anorganické, organické a biochemie. Museli jsme se popasovat s jadernými rozpady, rotačními osami a rovinami symetrie molekul, dále chováním cyklických uhlíkových sloučenin, problematikou tuků v organismu a nejrůznějšími reakcemi, jejichž české studijní texty vypadaly jako psané v jiném jazyce.
Po necelých dvou hodinách nás čekala laboratorní práce. Její praktická část už byla o dost zajímavější (možná právě proto, že se nám do rukou dostaly i roztoky kyselin s nebezpečně vysokou koncentrací). Ty hezké věci však nejsou napořád a poslední částí školního kola byla i písemná část laborek, kde jsme dostali za úkol vypočítat dva příklady.
Hotovi jsme byli nejen testově, ale i duševně už během 5. vyučovací hodiny. Každý jsme si z olympiády něco odnesli a věříme, že nové zkušenosti brzy zúročíme.

Oliver Jan Hejtman, 3. B

Dodatek za organizátory:
Ze školního kola, které proběhlo v úterý 13. listopadu 2018 a účastnilo se ho rekordně 7 studentů, nám postoupili do krajského kola všichni tři studenti ze 3. B, kteří obsadili nejvyšší příčky. Na 1. místě se umístila Anna Vlková, na 2. místě Nikol Brzesková a na 3. místě Oliver Jan Hejtman. Všem přejeme hodně štěstí v krajském kole 7. prosince.

Ing. Klára Černá

Kategorie: Chemie