Přírodovědný klokan 2018

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, zadání soutěže obsahuje úlohy z chemie, fyziky, biologie a matematiky. Datum konání letošního ročníku připadlo na středu 10. října 2018, kdy každý z účastníků dostal do vínku 24 bodů, ke kterým mohl přidat ještě 96 dalších. Komu se tedy podařilo připsat nejvíce bodů? A jak jednotlivci obstáli v rámci okresu?

V kategorii Junior se na prvním místě umístil Dominik Bednář z 2. B. Za vítězem v dalším pořadí následovali Jaromír Koflák a Monika Hájková, oba z 1. C. Vítězům blahopřejeme a těšíme se opět za rok při řešení zajímavých úloh z oblasti přírodních věd.

V rámci okresu Opava se Dominik Bednář umístil na 2. místě. Blahopřejeme.

Mgr. Jana Dümlerová

Kategorie: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika