Oslavy výročí založení Československé republiky na opavském Horním náměstí

V neděli 28. října 2018 od rána panovalo velmi nevlídné počasí, déšť, chlad, vítr. Ten den připomínal spíš hluboký listopad, přesto na opavské Horní náměstí přišly stovky Opavanů. Přilákalo je 100. výročí vzniku Československa. V tomto osmičkovém roce to není výročí jediné, ale určitě je to nejslavnější. Opavský Magistrát společně s dalšími institucemi a spolky připravil opravdu pestrou nabídku. Přihlížející se procházeli mezi několika historickými vozidly, velkou pozornost přitahoval dobový hasičský vůz tažený koňmi. Na vzdálenějším konci náměstí se rozložila Skautská pošta, byl zde postaven srubový přístřešek a kolem se doslova rojili členové Junáka. Nechyběla současná hasičská technika a vozidla Armády ČR.
Úderem desáté se vše soustředilo ke schodišti opavského divadla. Nastoupila sem jednotka Klubu vojenské historie v dobových uniformách a s palnými zbraněmi 1. světové války. Dokreslila tak čestnou stráž, která již před divadlem stála kolem portrétů zakladatelů našeho samostatného státu.
Slovo si vzal primátor Opavy Radim Křupala. Ve svém projevu se zaměřil především na odkaz 1. republiky. Vzpomněl na mnohé události uplynulého století a poukázal na to, jak se myšlenka demokratických principů meziválečného Československa odrážela v dění po 2. světové válce, v éře vlády komunistů a v polistopadovém období. Součástí slavnosti bylo předání vyznamenání, kterým ČsOL ocenila zásluhy svých současných členů – veteránů a sympatizantů, kteří navazují na legionářskou tradici a pomáhají šířit povědomí o československých legiích či československém odboji mezi občany našeho státu a zvláště mezi mládeží.
Za zpěvu českých a slovenských národních písní položili představitelé nejrůznějších institucí k portrétům státníků symbolické kytice. Zazněla státní hymna z éry Československé republiky a celou slavnost ukončila čestná salva, o kterou se postarali členové Klubu vojenské historie. Opavané mohli využít ještě dalších akcí připraveného programu – už podle vlastního uvážení. Je potěšující, že mezi těmi, kdo se oslav na Horním náměstí účastnil, byli také žáci Slezského gymnázia. Tímto jim vyjadřujeme poděkování, že se zajímají o společenské dění kolem sebe.

Mgr. Magda Hrstková

18_10_28_Oslavy výročí republiky v Opavě

Kategorie: Aktuality, Dějepis