Orientovat se v historii znamená rozumět současnosti

V letošním roce si připomínáme opravdu mnoho „osmičkových“ výročí. Jednomu z nich byla věnována říjnová Středeční přednáška s SGO. Pod názvem Na cestě k válce se skrýval přehled historických souvislostí vedoucích ke konferenci v Mnichově.
V opravdu komorním prostředí se 10. října 2018 v Klubu ART ujal slova lektor Lubomír Hlavienka ze Slezské univerzity. Za podpory prezentace provedl posluchače úskalími versailleského systému a nastínil snahy Německa o revizi jeho principů. Mohli jsme přemýšlet také o postupech a záměrech Sovětského svazu, který se snažil za každou cenu prosadit na mezinárodním poli a hledal jakéhokoli spojence.
Přednáška vyústila do popisu agresivních aktivit Německa v roce 1938. Uvědomili jsme si, že Československo nebylo jedinou zemí, která doplatila na rozpínavost Hitlerova státu. V závěru setkání položili účastníci několik otázek – na některé ale nemohl lektor jednoznačně odpovědět, protože obsahovaly slovíčko „kdyby“. A jak víme, je to slůvko, které historie nepřipouští.
Panu Hlavienkovi děkujeme a za pořadatele nezbývá než litovat, že mladá generace zvolila raději procházku „tereziánským létem“ než poučení o událostech, v nichž by se měl orientovat opravdu každý.

Mgr. Magda Hrstková

18_10_10_Na cestě k válce

Kategorie: Aktuality, Dějepis