Chemie na hradě

V úterý 26. června 2018 vyrazila skupinka chemiků naší školy na Slezskoostravský hrad, kde probíhala akce s názvem „Chemie na hradě“. Nejedná se ovšem pouze o chemii, ale zábavným způsobem jsou tam prezentovány všechny přírodní vědy.
Poslali jsme organizátorům pět možných variant naší prezentace, ze kterých si vybrali železo. Takže jsme si připravili zajímavé chemické pokusy na toto téma. Hledali jsme kousky Fe v cereáliích (opravdu jsme dokázali krystalky železa v roztoku cereálií s vodou pomocí silného magnetu), získávali z železa krystaly čisté mědi, odstraňovali rez coca-colou, vyráběli filmařskou krev a surové železo bez vysoké pece…
Prošli jsme si taky ostatní stánky, a tak jsme poznali nové pokusy a načerpali z nich inspiraci. S nadšením jsme sledovali, že u našeho stánku bylo opravdu plno, a je pro nás poctou, když si docentka Ostravské univerzity zapsala náš pokus, jejž dříve neznala. Organizátoři akce, byli s naším stanovištěm spokojeni, máme přislíbenou pozvánku i na příští rok, za což jsme moc rádi.
Děkuji žákům za úspěšnou prezentaci naší školy a přeji všem pohodové prázdniny.

Mgr. Alexandra Hoňková

18_06_26 Chemie na hradě

Kategorie: Chemie