Volejbalový kroužek

Historie:
V minulých letech se o volejbalový potěr na naší škole starala zejména Mgr. Zuzana Holušová. Ta vedla kroužek pouze pro dívky a ty také hrály každoročně okresní přebor juniorek. V sezóně 2016/2017 se k ní přidal Mgr. Radim Frič, který založil družstvo chlapecké, které pravidelně obsazuje druhé místo v okresním přeboru juniorů (většinou za týmem Happy Sport Opava). Od sezóny 2017/2018 nahradil na pozici trenéra dívčího družstva Z. Holušovou Mgr. Roman Kollár.

Současnost:
V kroužku se scházíme ve sportovní hale SGO každý čtvrtek od 15.30 do 17.00. V průběhu května a června 2021 budou probíhat tréninky souběžně i na beach-volejbalových kurtech Orlovny v Kylešovicích. Z organizačních důvodů mají tréninky chlapci i děvčata zároveň – trénují Mgr. Roman Kollár a Mgr. Radim Frič. Kroužek je určen pro neregistrované hráče, ale na návštěvu mohou jistě přijít i ti registrovaní. Trénujeme základní typy volejbalových úderů, řešíme ale i varianty volejbalového postavení, pohyb během hry a učíme se jednoduché rotace. Naše snažení směřujeme k okresním přeborům juniorů a juniorek, které se běžně hrají v hale v období listopad – duben. Chlapci se také účastní dvou soutěží mužů na okresní úrovni – okresního přeboru mužů a zimního poháru. První z nich probíhá na antuce v září 2020 a pak od května do června 2021. Naším hlavním cílem je vzbudit v našich svěřencích chuť hrát volejbal a přidat se tak do velké opavské volejbalové rodiny.

Velkou devizou našeho klubu je všemi členy oblíbený volejbalový kemp, který se odehrává v areálu Přístav v Soběšovicích. 

Kategorie: Sport