Proběhla studentská akce Zatočme s palmáčem

Studenti Slezského gymnázia organizovali ve dnech 2. a 5. června 2017 akci s cílem informovat veřejnost o problému používání palmového oleje. V pátek 2. června připravili prezentace pro své spolužáky ve škole. Následující pondělí se pak vydali přímo mezi opavskou veřejnost. Zde jim byla velkou oporou organizace Zdravé město Opava, která zajistila prezentační stánek a zázemí.
Program byl poměrně bohatý. Pod vedením paní učitelky Hoňkové si žákyně 1. a 2. ročníku připravily sérii komentovaných chemických pokusů, které demonstrovaly vlastnosti různých olejů – olivového, slunečnicového, řepkového a palmového. Pokusy bylo dokázáno, že palmový olej neobsahuje dvojné vazby a patří tedy k nezdravým tukům. Také jeho spalná teplota není ideální. Ze srovnání naopak velmi dobře vyšel olej řepkový. Na šlechtění řepky za účelem získat co nejlepší charakteristiky se podílí firma OSEVA, s jejímiž zástupci se žáci také mohli v pátek setkat. Další pokusy se zabývaly obsahem cholesterolu v olejích, vysvětlovaly rozdíly v cis a trans uspořádání molekul či dokazovaly přítomnost tuků v jednotlivých druzích semen. Jako bonus se každý mohl dozvědět, jak si doma vlastnoručně vyrobit hydratační krém (dokonce s vitamínem A) a vyhnout se tak kosmetickým výrobkům, které palmový olej také často obsahují.
Dalšími součástmi programu byla výstava Na čem se smaží Indonésie a informační film – obojí poskytnuté Koalicí proti palmovému oleji, kterou žáci kontaktovali a která jim také poskytla školení a propagační materiály. Současně probíhala anketa, z níž vyplynulo, že většina lidí již o problému slyšela a ráda by se dozvěděla více o konkrétních cestách pomoci. Jako největší problém vnímali dotazovaní pokles druhové biodiverzity v postižených oblastech. Žáci rovněž poukazovali na tradiční a zavedené výrobky, u nichž bychom palmový olej asi nečekali. Zejména velké firmy totiž volí tuto neekologickou variantu kvůli nízké ceně a zdánlivé praktičnosti – palmový tuk se totiž pomaleji roztéká a čokoládové polevy vydrží déle v tuhém stavu i v letním parnu. Všichni zájemci mohli ochutnat výrobky bez palmového oleje a přesvědčit se, že jsou stejně chutné jako ty, na něž jsme zvyklí.
Cenné rady a přátelskou spolupráci nám nabídla firma Semix, která dlouhodobě usiluje o spojení ekonomických a ekologických aktivit. Společně se Semixem se také naši žáci vydají na konci června za dalším projektem a pomohou s úklidem a údržbou chráněné lokality u Kozmic. V neposlední řadě se sluší poděkovat Teplické bramborárně Jan Zykmund, která nám až ze severních Čech poslala sponzorsky své stoprocentně bezpalmáčové brambůrky.
A jaké jsme zaznamenali ohlasy? Mnozí návštěvníci našeho stánku byli za informace vděční. Řada lidí netušila, že typ oleje musí být vždy na výrobku uveden. Někteří slíbili přehodnotit své nákupy, další o tom budou přemýšlet. Padla i otázka, zda jednotlivci mohou situaci opravdu změnit. Na to říkáme: I o kapku stoupne moře. Začít u sebe a své ledničky je první krok na dlouhé cestě, ale bez něj se na ni nikdy nevydáme.

Mgr. Zdeňka Morcinková

17_06_02 Zatočme s palmáčem

Kategorie: Aktuality, Chemie, Environmentální výchova, Projekty