Televize SGO na setkání s Českou televizí

Zástupci Televize SGO byli přizváni na zajímavé setkání.

Jak se dělá televize s Českou televizí je dvoudenní konference studentských televizních týmů z celé republiky, jejímž cílem je vyměnit si kontakty, zkušenosti i zážitky spojené s tvorbou. Setkání organizuje GymTV, školní televize Gymnázia Příbram, a díky záštitě České televize je ho možné otevřít i široké věřejnosti, a to prostřednictvím nejrůznějších besed a workshopů se známými osobnostmi. Poprvé se setkání školních televizí na příbramském gymnáziu uskutečnilo již v roce 2006, tedy rok od založení tamní školní televize. Od té doby proběhly další ročníky v roce 2010 a 2012.

Více informací o programu najdete na http://jaksedelatelevize.cz/pro-verejnost/program

Kategorie: Televize SGO