Maturitní zkouška

Organizace maturitní zkoušky 2021 na Slezském gymnáziu

Maturitní témata předmětů profilové části maturitní zkoušky 2021

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021 (bude aktualizováno)

Termíny konání didaktických testů MZ 2021

Doporučená četba k maturitě

Doporučujeme sledovat i průběžně aktualizovaný Maturitní zpravodaj.

Výsledkový portál žáka

Přezkumy výsledků zkoušek

FAQs a základní doporučení pro studenty (bude doplněno) 

Protože v profilové části maturitní zkoušky určila ředitelka školy pouze dvě (nikoliv tři) povinné zkoušky, nelze profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit certifikátem z mezinárodně uznávaných zkoušek.

Kategorie: Studium