Inovace výuky na Slezském gymnáziu

Název projektu: Inovace výuky na Slezském gymnáziu
Kód projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0276
Dotace EU: 1 219 376,85 Kč
Podíl kraje: 215 184,15 Kč
Zahájení projektu: 1.8.2012
Ukončení projektu: 31.7.2014
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Slezském gymnáziu. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Výstupy projektu

Kategorie: Inovace výuky na SGO, Projekty