Název projektu: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V

Název projektu:  Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/27.01469

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Předmětem projektu je výstavba nového tělovýchovného zařízení v Opavě vč. pořízení vnitřního vybavení. Stávající objekt tělocvičny bude zdemolován, na jeho místě bude postavena ocelová konstrukce haly. Hala bude napojena na bývalý zděný objekt fitness, který bude rekonstruován a bude v něm umístěno technické a hygienické zázemí tělocvičny. K objektu bude provedena přístavba komunikačního objektu se schodištěm a výtahem. Přístavba bude sloužit jako hlavní vstup do budovy tělovýchovného zařízení.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

loga

Kategorie: Projekty