Výtvarný kroužek na SGO

SONY DSCV září 2012 jsem nastoupila ke studiu na Slezské gymnázium v Opavě. Věděla jsem, že mě čeká nový kolektiv spolužáků, noví, nároční učitelé, spousta povinností spojených se vzděláváním. Ale dostala jsem se zde také k něčemu dalšímu – byly to různé kroužky, které škola organizuje pro své žáky. Já osobně jsem váhala, jestli je pro mě to pravé zapsat se do výtvarného kroužku, neboť jsem si zdaleka nebyla jistá, zda mám odpovídající předpoklady. Nakonec jsem se odhodlala jít se aspoň kouknout. A byla jsem unesená!
Už samotná učebna je jiná než ostatní. Barevná, plná rekvizit a rozpracovaných „polotovarů“, ale taky pozitivní energie. Scházejí se zde lidé, kteří se připravují na architekturu či oděvní návrhářství, ale převládají ti, které výtvarka prostě jen baví. K jejich nadšení je nutno přičíst, že jsou to samí skvělí lidé. To by ovšem samo o sobě nestačilo, někdo musí být ten vpředu – organizátor a umělec v motivaci. A taková je paní učitelka Míša Nová – milá, laskavá, tvořivá, nadšená, až hyperaktivní. Každému z nás vše ochotně vysvětlí. Záludnosti zátiší i portrétu, perspektivu, úskalí proporcí při kresbě postavy v kontrapostu a mnohem víc.
Po šesti měsících, co sem chodím, jsem se myslím hodně zlepšila a začala jsem i více vnímat a chápat sama sebe. Práci ve výtvarném kroužku mohu všem jen a jen doporučit.

Eva Kubelová, 1. B

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)