Přednáška pro seminaristy ZSV

Dne 31. 1. 2013 navštívil multikulturní seminář Lukáš Ligas se svou přednáškou v rámci projektu Absolventi na trh práce, který je realizován mimo jiné i v Polsku a Švédsku. Lukáš Ligas je člověkem mnoha aktivit, zájmu a zkušeností. Sám studoval několik vysokých škol u nás i v zahraničí, vlastní firmu, založil neziskovou organizaci, obchoduje na burze, věnuje se programování atd.
Podstata přednášky spočívala v tom, co je pro uplatnění v našem životě to podstatné. Nejdůležitější je jít si aktivně za svým cílem a následně umět své schopnosti dobře prodat. Podle pana Ligase je dobré kombinovat různé obory a vysoké školy. Dobré je také studium v zahraničí, při kterém můžeme nabýt zkušenosti k nezaplacení. Dozvěděli jsme se, na jakém principu fungují firmy, řešila se otázka používání nelegálních softwarů nebo možnosti nabízení softwarů zdarma. Například ČR by ušetřila 60 miliard, kdyby využívala software zdarma. Několikrát bylo zdůrazněno, jak je důležité využívat prostý selský rozum, a to nejen v práci. Dále pan Ligas poukázal na důležitost dívat se na věci z různých úhlů pohledu, sbírat informace, pracovat s nimi a následně si vytvořit jakýsi nadhled. Nebrat věci jako absolutní pravdu, hlavně v médiích.
Podle mě tato přednáška vzbudila v každém z nás chuť a zájem pracovat na sobě samém. Budu se těšit na další přednášky tohoto druhu.

Klára Holleschová, 3. C

Kategorie: Aktuality