„MÝTY PSYCHOLOGIE“

Snímek 003

Je čtvrtek 7. února 2013 a právě nám začíná seminář společenských věd. Do třídy vchází Martina Tošenovská a Tereza Petrujová, dvě mladé, sympatické studentky Univerzity Palackého v Olomouci. Představují se a začíná beseda na téma „Mýty psychologie“.
Na úvod se rozdělujeme do skupinek a píšeme na papír asociaci ke slovu psychologie. Hrát si s asociacemi je vždy celkem příjemné. Bavíme se a diskutujeme o emoční inteligenci – dozvídáme se mnoho zajímavého. Následně si zkoušíme test, podle kterého zjistíme, jak vysoký máme tento typ inteligence právě my. Studentky nás chválí, jsme asi na dobré úrovni. Další zajímavé téma této besedy se týká hypnózy. Ukazuje se, že jsme toho o hypnóze moc nevěděli, a proto stále klademe nové a nové otázky. Aniž bychom si toho všimli, vlastně se aktivně zapojujeme do programu a pomáháme ho tvořit. Zajímavá zkušenost!
Všichni z besedy odcházíme se spoustou nových informací v hlavě a s úsměvem na tváři. Také proto bychom chtěli poděkovat našim lektorkám, které pro nás připravily zajímavé setkání s psychologií.

Barbora Vavrečková, 3. A

Jako každý čtvrtek máme první dvě vyučovací hodiny společenskovědní seminář. Tentokrát má být trochu netradiční. Na návštěvu jsou ohlášení studenti FF UP v Olomouci, z katedry psychologie. Je osm hodin, zvoní a do učebny vcházejí dva mladí muži v doprovodu našeho učitele. Po vzájemném představení se už konečně dovídáme podrobnosti. Bude workshop na téma „Boření mýtů o psychologii“. Naši hosté – Benedikt Říčný a Vojtěch Výleta – hned od počátku nastavili zcela neformální atmosféru a my se ponořili do světa psychologie. Náplň práce psychologa, rozdíl mezi psychologií a psychiatrií, aplikování psychologie do praktického života, kazuistiky z každodenního života… něco nového. Zase jsme o něco bohatší. Děkujeme za zajímavé setkání s psychologií.

Mgr. Roman Kollár

Snímek 002

Snímek 004

Kategorie: Aktuality