Ruštináři uspěli v kraji

V pondělí 28. 1. 2013 proběhlo v Ostravě krajské kolo olympiády v ruském jazyce a naše dvě vítězky školního kola této soutěže se v něm neztratily. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, a to SŠ1 pro studenty, kteří se učí ruštinu do 3 let, a SŠ2 pro studenty nad 3 roky studia jazyka.

Stejně jako ve školním kole i v krajském absolvovali soutěžící v obou kategoriích nejprve poslechový test a potom následovala ústní zkouška, v níž hovořili před komisí na vylosované téma a na závěr řešili hovorovou situaci, kde měli prokázat jazykovou pohotovost.

Jak již bylo zmíněno, naše studentky v soutěži uspěly. V kategorii SŠ1 obsadila Anežka Schreierová ze 3. C  2. místo z 15 soutěžících a stala se tak náhradnicí pro postup do celostátního kola. V kategorii SŠ2 skončila Zdeňka Cihlářová ze 4. D na děleném 6. místě mezi 14. účastníky, když o dva body, které ji dělili od stupňů vítězů, přišla v poslechovém testu.

Kategorie: Cizí jazyky