Ruštináři soutěžili

V pátek 11. 1. 2013 se konalo na našem gymnáziu školní kolo olympiády v ruském jazyce. V letošním roce se jej zúčastnilo 15 studentů ze všech ročníků. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií podle toho, jak dlouho se ruskému jazyku věnují. V kategorii do tří let studia ruštiny soutěžilo 5 studentů a nad tři roky jich  bylo 10. Protože se někteří studenti 1. ročníku učili ruský jazyk již na základní škole, došlo k nezvyklé situaci, kdy spolu v jedné kategorii soutěžili studenti nejnižšího a nejvyššího ročníku.

Všichni soutěžící nejprve absolvovali poslechový test, v němž řešili úkoly na základě slyšeného textu. Ve druhé části pak konverzovali na vylosovaném téma  s vyučujícími ruského jazyka  a popisovali náhodně vybrané obrázky.

Všichni účastníci soutěže prokázali velmi pěkné znalosti, ale na stupně vítězů se mohli dostat pouze tři v každé kategorii . Mezi těmi déle studujícími obhájila loňské vítězství Zdeňka Cihlářová ze 4.D před spolužačkou Evou Halfarovou a na třetím místě skončila Kristýna Hřivnáčová z 1.C.

Ve skupině do tří let studia si medaile rozdělili studentky ze 3.C, a to v pořadí Anežka Schreierová, Marie Procházková a Sabina Koukolová. Vítězky obou kategorií  budou naši školu reprezentovat v krajském kole.

Kategorie: Cizí jazyky