Krajské kolo Dějepisné soutěže 2013

Dne 25. ledna 2013 se na Slezské univerzitě v Opavě uskutečnilo krajské kolo 7. ročníku Dějepisné soutěže, jejímž spolupořadatelem je naše Slezské gymnázium. Téma ročníku znělo: Radosti a strasti přemyslovských knížat. O jeho atraktivnosti svědčí, že přitáhlo pozornost řady moravskoslezských gymnázií – letošní ročník zaznamenal rekordní účast 29 soutěžících.
První kolo soutěžení na krajské úrovni proběhlo formou testu a po něm zde prošlo 9 nejlepších účastníků ještě ústní zkouškou, kterou vedli doktorandi Ústavu historických věd.
Reprezentanti Slezského gymnázia Simona Galiová (3. A) a Jakub Mareček (3. C) ve velké konkurenci podali maximální výkon, ale do dalšího kola se jim bohužel nepodařilo postoupit.
Oběma studentům ovšem i tak děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Veronika Pěchulová

Kategorie: Dějepis