Skutečná věda na SGO

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 navštívil naše gymnázium v rámci projektu „Věda do škol“ vzácný host, prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., přednosta Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tento odborník v oboru patologie vedl pro studenty zaměřené na biologii přednášku věnovanou onkogenům, tedy genům způsobujícím nekontrolovatelné množení buněk – nádorové bujení. Zde bych chtěl zdůraznit, že ony onkogeny vznikají dopředu jen těžko odhadnutelnou abnormální aktivací protoonkogenů, které se nacházejí v každém z nás. Z toho vyplývá, že to, jestli někdo bude v budoucnu rakovinou postižen, je v podstatě jen otázkou postoje k životu a náhody…
Přednáška jasně a srozumitelně vysvětlovala problematiku genetiky včetně její historie, v níž se prezentují i některá česká jména. Dovoluji si tvrdit, že setkání bylo velmi přínosné a tímto ještě jednou panu profesoru Ehrmannovi děkujeme.
David Tima, 2. C

Kategorie: Biologie