SGO v orgánech OSN, Pražský studentský summit

I tento rok má SGO své zástupce v modelu OSN Pražského studentského summitu. Delegace je složena ze studentů 3. A, kteří zastupují Španělsko v různých orgánech OSN – Simona Galiová (HRC), Michal Prusek (UNESCO) a Luděk Plachký (ECOSOC).

V sobotu 15. 12. 2012 jsme se vydali na už druhé přípravné setkání před závěrečnou 4 – denní konferencí. Tentokrát jsme celý den projednávali téma nezaměstnanosti mladých.

V dopolední části programu se nám díky přednáškám a následné panelové diskuzi, které se účastnili hosté z různých oborů, např. Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Vladislav Flek (MUP, FSV UK), Erik Best (Fleet Sheet), Lukáš Mašek (KB) a Jan Michal (zastoupení EK v ČR), dostalo mnoho informací o tom, v jakých oborech můžeme i přes přetrvávající ekonomickou krizi najít pracovní uplatnění či proč je pro zaměstnavatelé tak důležitá praxe.

V odpolední části jsme se rozešli do svých orgánů a projednávali postoj našeho státu vůči této problematice z různých úhlů pohledu. Nutno dodat, že všechna jednání se pohybovala na „tenkém ledě“, a to jak z důvodu náledí na pražských chodnících, tak z důvodu citlivosti tohoto tématu pro jednotlivé státy, zvláště pak pro ty zasažené fenoménem vysoké nezaměstnanosti mladých.

Kdybych měl shrnout, na čem se většina delegátů shodla, tak použiji slova delegáta USA, který obměnil nám všem známé přísloví „Bez práce nejsou koláče“ na „Bez praxe nejsou koláče“.

Luděk Plachký, 3. A

Kategorie: Aktuality, Základy společenských věd