Hodina rapu

img_7927Začalo to klasickou vyučovací hodinou. Kecám, zase tak klasická nebyla. Po více jak dvou letech jsem se objevil opět na základní škole. Jeden z žáků sedmé třídy ZŠ Mařádkova o mně, jakožto o Erzím, udělal referát, a tak si jeho třída vyžádala mou přítomnost.
Na základce jsem strávil dohromady asi hodinu. Nečekal jsem, že těch 45 minut bude opravdu jen mých. Najednou jsem byl v pozici kantora. No, abych byl přesnější, tak v roli přednášejícího. Hodina probíhala fantasticky. Poreferoval jsem o mých začátcích, něco o mé tvorbě, pár věcí ze života, dále byl prostor pro dotazy, nechyběla ani živá ukázka a nakonec focení a podepisování na žákovské knížky.
Osobně jsem toho názoru, že nikdy nejde upoutat sto procent posluchačů – po téhle hodině jsem názor poněkud změnil. Musím říct, že jsem za tuto zkušenost opravdu rád, a pokud se naskytne nějaká další příležitost, rád ji opět využiji.

Josef Macháč, 3. A

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)