Člověk v tísni 2012

p1120220Ve středu 14. listopadu 2012 se v jedné z učeben Slezského gymnázia sešli studenti dějepisného semináře 3. a 4. ročníku, aby se zúčastnili každoroční akce. Jednalo se o projekt Jeden svět na školách, který zaštiťuje občanské sdružení Člověk v tísni. Jako obvykle si škola předem vyžádala konkrétní dokumentární film, jehož projekcí celá akce začala. Letos jsme zvolili snímek Hej, Gusto. Člověku doslova běhá mráz po zádech, když přihlíží tomu, jak se ze studentské recese stává právní kauza, která v totalitárním režimu nemohla skončit jinak než několika lety vězení. Dva stážisté bavili své kolegy v NDR tím, že secvičili Rybovu Mši vánoční. Ovšem ne v původním znění. Parodovali ji v duchu soudobého politického dění. Protože v té době došlo v moskevském Kremlu k několika úmrtím předních představitelů sovětské komunistické moci, vzali si za téma nářek a zmatek, který tehdy – nejspíš uměle – vznikl. – A hned se ocitli u výslechu. Soud se táhl a nakonec zazněl verdikt několikaletých trestů odnětí svobody, který si oba autoři opravdu museli odsedět.
Na film vždy navazuje beseda s pamětníkem. Tentokrát jím byl pan Ivo Mludek, signatář Charty 77. Připravil si pro nás stručné shrnutí vývoje celého totalitárního režimu v Československu, více se věnoval politickým procesům 50. let, Pražskému jaru a především období normalizace. To byla doba, v níž vyrůstal, proto se mohl zasvěceně vyslovit k mechanismům, které na vlastní kůži zažil ve škole a kterých komunisté užívali k ovlivnění nebo zastrašení lidí. Myslím, že velmi příhodné bylo přirovnání doby normalizace k nástupu Dolores Umbridgeové v Bradavicích. Velmi cenné byly vzpomínky pana Mludka na přátele z disentu a dobu listopadových událostí v roce 1989. Tehdy náš host pomáhal při zakládání Občanského fóra v Opavě a angažoval se v občanských kampaních, jimiž se opavský region přidal k celonárodnímu protestu proti totalitě. Za vstřícnost a otevřenost patří panu Mludkovi poděkování všech přítomných.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis