Cena pro Lenku Gollovou

Dne 20. listopadu proběhlo v klubu Art předání Ceny 17. Listopadu za rozvoj občanské společnosti. Na slavnostní večer byli pozváni hlavní kandidáti ze všech středních škol v Opavě. Hlavní cenu z rukou primátora obdržela za svou práci v humanitární oblasti studentka Lenka Gollová ze 4.B. Blahopřejeme.

Kategorie: Aktuality