Slezské gymnázium Opava reprezentovalo Moravskoslezský kraj

Ve dnech 4. – 5. října 2012 se družstvo Slezského gymnázia v Opavě, jako zástupce Moravskoslezského kraje, zúčastnilo celoslovenského kola žáků středních škol s mezinárodní účastí – Župná kalokagatia 2012. Jednalo se o sportovně-vědomostní soutěž, která proběhla za organizace Spojené školy v Turanech pod záštitou Ing. J. Blanára – předsedy Žilinského samosprávného kraje, který závody slavnostně zahájil.
Soutěžila mezi sebou smíšená pětičlenná družstva (vždy nejméně se dvěma děvčaty), a to v běhu terénem na 3 km s pěti kontrolními stanovišti – střelba ze vzduchovky + protipožární ochrana, civilní obrana, topografie + BOZP, zdravotní příprava + ekonomika + historie + geografie, olympijské hnutí, hod granátem na cíl + trestněprávní zodpovědnost + doprava.
I přes maximální nasazení obsadili reprezentanti Slezského gymnázia Opava nepříliš oblíbené čtvrté místo. Na druhou stranu lze dosažený výsledek ve velmi vyrovnané konkurenci slovenských družstev, která se dlouhodobě připravují (okresní, krajská kola), považovat za úspěch a reprezentaci Moravskoslezského kraje za úspěšnou. Vyjádřením toho byl potlesk pro naše družstvo při slavnostním vyhlášení výsledků a poděkování za výborný výkon z úst Ing. Dany Mažgútové, ředitelky odboru školství a sportu Žilinského samosprávného kraje.
Do příštího ročníku závodu Župná kalokagatia 2013 je přislíbeno z úst organizátorů pozvání. Věříme, že budeme moci za přispění Moravskoslezského kraje znovu reprezentovat náš kraj a že se žáci znovu statečně poperou o co nejlepší umístění.
Složení družstva: Lukáš Vicherek, Ondřej Šmalec, David Král, Pavlína Honková, Barbora Blahutová, Kateřina Mrůzková. Vedoucím družstva byl Mgr. Roman Kollár.

Kategorie: Aktuality