Setkání s Rotary Clubem

Dne 27. září 2012 se na našem gymnáziu konala informační schůzka o možnostech vycestovat do různých zemí. Pro nás byla velmi lákavá a zajímavá, jelikož se jednalo o státy jako USA, Japonsko, Austrálie, Tchaj-wan, Kanada, Mexiko a řada dalších. Nábor pořádala nezisková organizace Rotary Club Opava, která v Česku existuje již od roku 1934. Jedná se o velmi kvalitní organizaci, jejímž cílem je hlavně pomáhat všem lidem a dětem, ať už se jedná o stipendia, výměnné pobyty, kulturní akce, nebo boj proti obrně. V klubu hledají mladé ambiciózní studenty, kteří se nebojí vycestovat, poznat nové lidi, najít si další přátele. A my jsme neváhali a s chutí se zúčastnili této schůzky. Jak upozornil pan Ing. Bohumil Křempek, zakládající člen opavského Rotary klubu, nejde jen o to zlepšit si své jazykové dovednosti v angličtině, jde hlavně o to, abychom poznali kulturu cizích zemí. Proto se výměnné pobyty neorganizují v Evropě, kultura evropských států si je totiž velmi podobná.
Byla by to určitě zkušenost k nezaplacení. Kdo by si taky rád nezpestřil rok studiem v zahraničí? Proto většina z nás bezpochyby zauvažovala o tom, že by na tuto výzvu přistoupila.

Simona Šustková, 1. C

Na další setkání s aktivitami Rotary Clubu Vás pozýváme 12. října 2012 v 14.30h (učebna 136)

Mgr. K. Tkáčová

Kategorie: Akce ZIPu, Aktuality