Montessori – jiný přístup ke vzdělávání

Ve středu 10. října 2012 jsme v rámci Středečních přednášek se Slezským gymnáziem měli jedinečnou možnost podívat se jinýma očima na předškolní a školní výchovu a vzdělávání. V Klubu ART nám Mgr. E. Drastichová a Mgr. H. Slavíková představily postupy, které vzešly z životní zkušenosti Marie Montessori. V Itálii, ale také v Indii, kam ji osud zavál, se věnovala pozorování dětí a principy jejich spontánní činnosti pak aplikovala do vzdělávání. Řada činností v Montessori škole tak vypadá jako hra – koneckonců v ARTu nás přivítalo zcela nečekané uspořádání židlí – sami jsme si měli atmosféru tohoto typu školy vyzkoušet. Abych se ale vrátila k avizované hře – přednášející nám připomenuly, že hra je u dětí učební metodou, na kterou jsou zvyklé, kterou upřednostňují, která jim umožňuje vnímat nové všemi smysly, která nenásilně vede k poznávání, ale i opravování chyb nebo upevňování znalostí a dovedností.
Protože v Opavě začala po kurzu pro předškoláky fungovat v letošním školním roce 1. třída Montessori školy, byly obě učitelky doslova zasypány dotazy. Ptali se rodiče, kteří se na přednášku přišli rozmýšlet, zda své dítě svěřit obvyklé základní škole nebo škole Montessori, ptali se ale rovněž přítomní studenti Slezského gymnázia, které zajímala teoretická stránka věci. Toto různorodé publikum si odnášelo fundované odpovědi a možná i nové náměty k zamyšlení, za což patří přednášejícím naše poděkování.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Základy společenských věd