Kdo se stal vítězem Přírodovědného klokana na SGO?

Přírodovědný klokan je méně populárním „příbuzným“ Matematického klokana. Nicméně na účastníky soutěže Přírodovědný klokan, která proběhla 17. října 2012, jsou kladeny požadavky nejen z oblasti matematiky, ale i fyziky, chemie a biologie. Tohoto vzájemného poměřování se účastní pouze žáci prvního a druhého ročníku. Je pro nás příjemným překvapením a příslibem do budoucnosti, že se na prvních třech místech objevili žáci prvního ročníku. Vítězem se stal Zdeněk Chovanec ze třídy 1. C, druhé a třetí místo obsadili s rozdílem jediného bodu Matěj Mik, taktéž z 1. C, a Lukáš Klein, který je žákem 1. A. Těm nejlepším blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme a těšíme se zase za rok.
Mgr. J. Dümlerová

Kategorie: Biologie