Dny USA a EU

Ve dnech 8. a 9. října 2012 proběhla konference nesoucí název Dny USA a Evropské unie, na kterou se vydalo i zhruba pětadvacet studentů Slezského gymnázia. Celá akce se konala v prostorách nádherného paláce Žofín v Praze, hlavním městě České republiky. Na této konferenci přednášelo celkově dvanáct politiků jak z Česka, tak z USA či Velké Británie.
Každá přednášející osobnost měla hodinu na svůj proslov a následnou diskuzi.
Jako první se představil předseda vlády ČR Petr Nečas, jenž hovořil zejména o volném obchodě a ekonomické spolupráci mezi EU a USA. Jeho účast byla příjemným startem mimo jiné i z toho důvodu, že Dny USA a EU byly pod záštitou právě Petra Nečase.
Následovala přednáška člověka mnohem významnějšího. Jednalo se totiž o Dicka Cheneyho, který v letech 2001 – 2009 pracoval jako viceprezident Spojených států. Publikum zaujal svými vzpomínkami na teroristické útoky, diktátorské tyrany a další věci, se kterými se musel společně s Georgem Busem během své vlády vypořádávat. Působil příjemně také proto, jelikož hned na začátku své řeči zmínil, že je v Praze jako občan USA, nikoliv jako politik.
Se stejným přístupem přednášel také bývalý ministr financí USA jménem Lawrence H. Summers. Jeho vize, ideje a způsob, jakým mluvil, zajistili, že právě jeho přednáška patřila k těm naprosto nejlepším za celé dva dny, na čemž se shodli i samotní studenti SGO.
Kromě již zmíněných, měli lidé v žofínskén paláci možnost vidět a slyšet například bývalého ministra Velké Británie Gordona Browna, bývalého prezidenta Polska Aleksandera Kwaśniewskiho, ministra dopravy ČR Pavla Dobeše, dalšího ex-ministra financí USA Roberta Rubina či člověka, jenž do koncepce této akce příliš nezapadal, a to prezidenta ruských železnic Vladimira Yakunina.
Dny USA a EU byly doprovázeny perfektním servisem o hosty, jimiž jsme ostatně byli i my, a většina ze studentů si odsud odnesla podstatné myšlenky a názory ohledně Evropské unie, USA a zejména vztahů mezi nimi, jež naštěstí stále mají tendenci se zlepšovat.

Vojtěch Tkáč, 4.A

Kategorie: Základy společenských věd