Exkurze do okresní knihovny Petra Bezruče

Dne 26. září 2012 byli studenti prvního ročníku na exkurzi v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
Postupně po třídách jsme byli seznámeni s historií knihovny. Poté jsme si celou knihovnu spolu s knihovnicí prošli a ti, kteří v knihovně ještě nebyli, se dozvěděli, kde jsou různá oddělení, jak jsou seřazeny knihy, jak se pomocí počítačů vyhledávají apod. Vžili jsme se také do kůže nevidomých a mohli jsme si zkusit přečíst knihu, která byla napsána Braillovým slepeckým písmem, nebo si osahat 3D mapy a různé obrázky. Exkurzi jsme si užili a určitě se teď mnozí z nás stanou pravidelnými návštěvníky opavské knihovny.
Tereza Fridrichová, 1. A

Kategorie: Český jazyk