Draci létali na Sádráku i na Horním náměstí

Ve čtvrtek 14. září vytrvale pršelo a ani teploty kolem 9°C nenaznačovaly, že by mělo být v pátek -v den závodu dračích lodí- nějak příjemně. To také odradilo některé slabší povahy (z jiných škol), které Edovi Volákovi nevěřily, že počasí je objednáno. A taky ano – bylo nádherně a závody se samozřejmě uskutečnily. A navíc jsme si je všichni velice užili. Sedm středoškolských posádek doplňovali do celkového počtu devět deváťáci z Otické – nejakčnější základky v Opavě.

Do kategorie SŠ mix byly přihlášeny celkem 4 posádky. Na prvních dvou místech se umístily obě posádky Slezského gymnázia a opět jenom potvrdily nadvládu v Opavě. Na třetím místě se umístila posádka Mendelova gymnázia, které pro změnu nasadilo posádku do všech dalších středoškolských kategorií (SŠ chlapci i SŠ dívky). Naše škola sice poslal na Sádrák také tři týmy, ale jeden pod vedením Martina Bárty byl „pouze“ týmem organizátorů. Uvozovky jsou zcela na místě, protože bez nich by se závod vůbec nemohl uskutečnit: neodstartoval by jediný závod, nebyl by vytištěn jediný diplom, nedodrželi bychom časový plán… Veliký dík, Martine a spol.

Po závodech jsme již spěchali na Horní náměstí, kde naši výtvarníci připravili spolu s Bubenickým orchestrem Boris velkou show, kterou okořenili křest první dračí lodě pro Opavu. V minulých ročnících jsme si dračí loď vždy půjčovali. Konečně ji tedy máme. A kdo se o to zasadil? Eda. Hlavní propagátor tohoto sportu a vodáckého způsobu života Edvard Volák z Radkova měl obrovskou myšlenku, kterou se mu již z velké části podařilo realizovat. Tou myšlenkou bylo vybudovat v Opavě přístav pro dračí loď, na které se budou vozit opavští nevidomí, ale také žáci, studenti a také široká veřejnost. Založil občanské sdružení Přátelé dračích lodí v Opavě a začal shánět prostředky na nákup lodi. Teď, když už zde loď máme, je jen otázkou času, aby se zde vytvořily závodní týmy, které budou Opavu reprezentovat na festivalech dračích lodí po celé republice. A je docela dobře možné, že jeden by tvořili pro pádlování zapálení studenti naší školy. Ještě hodně práce je před celým sdružením, přejme jim, aby se vše podařilo a Sádrák se skutečně stal v budoucnu hostitelem jednoho z dračích festivalů.

Abych nenechal tuto reportáž nekompletní, na závěr ještě výsledky závodu:
ZŠ:
1. Otická 9.A
2. Otická 9.B
SŠ hoši:
1. MGO
SŠ dívky:
1. MGO
2. SZŠ
SŠ mix:
1. SGO DRAGONS
2. SGO 3.C
3. MGO mix
4. SZŠ

Radim Frič

12_09_15 Závody dračích lodí a křest nové dračí lodi pro Opavu

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova), Sport