CULTURE CHANGE – další česko-polské setkání

Ve dnech 10. – 11. 9. 2012 proběhlo další setkání projektu CULTURE CHANGE, který je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Tentokrát se sešli studenti obou partnerských škol v polských Rydultowech. Program setkání byl velice pestrý a časově náročný. Po příjezdu do Rydultow jsme se společně s Poláky přesunuli k rybníku do Stodol, kde měl probíhat jachting. Zde nás již netrpělivě vyhlíželi “kapitáni“ našich lodí. Po rozdělení do skupin na jednotlivá plavidla nás čekal nelehký úkol, roztáhnutí plachet a vyplutí z přístavu, pro některé účastníky nadlidský výkon, ale nakonec se všem podařilo vyplout. Po dlouhé a pro někoho i psychicky náročné projížďce následoval již dlouho očekávaný oběd. Sotva jsme se posilnili, přijela koordinátorka další aktivity – malování na plátno. O tuto aktivitu byl takový zájem, že pochyběla i malířská plátna. Výtvory budete moci sami zhlédnout a ohodnotit v rámci výstavy fotografií z celého projektu.

Večer nás čekalo posezení u ohně, opékání klobás a dlouhá filmová noc – opravdu náročný den.

Druhý den byl ve znamení sportovních klání – fotbal, beach volejbal, basketbal a také nechybělo malé kulturní vystoupení v režii polských partnerů. Na poli sportovním se nám podařilo zvítězit, ale musíme uznat, že po stránce kulturní je lepší polská škola.

Unavení a plní dojmů jsme se rozloučili se studenty partnerské školy a nastoupili do autobusu směr Opava. Další akce našeho česko-polského setkávání se koná 8. – 12. 10. 2012 v Beskydech.

Mgr. Kateřina Hertlová

Kategorie: Aktuality