man spricht Deutsch

16052012275Goethe Institut připravil interaktivní výstavu zaměřenou na podporu německého jazyka. Snaží se poukázat na důležitost tohoto světového jazyka a ukázat veškeré výhody, které s sebou znalost němčiny, zvláště v našem prostředí, přináší.

Hosty této výstavy v Ostravě byli také naši studenti 1. a 2. ročníku. Protože se jednalo o interaktivní výstavu, museli žáci plnit různé úkoly, které souvisely s německým jazykem, německou historií, reáliemi či významnými osobnostmi.

Dozvěděli se tak, co v překladu znamená „deutsch“, jak je vnímán německý jazyk zvenčí, jak mluví mládež v Německu, která slova patří mezi ta nejkrásnější. Mohli jsme si poslechnout ukázky z filmu Kmotr v různých dialektech a vůbec jsme se seznámili s mnoha dalšími zajímavostmi a kuriozitami.

Also viel Spaß mit Deutsch !!!

Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Aktuality