Lenka Gollová byla oceněna Cenou Díky 2012

Dne 31. května 2012 byla oceněna studentka Slezského gymnázia Lenka Gollová ze 3. B. Vyhrála hlavní cenu udělovanou Rotary klubem Opava International v kategorii „Školy mateřské, základní a střední, pečující o děti s handicapem“ a obdržela také hlavní cenu Srdce na dlani. Slavnostní předávání proběhlo v opavském kostele sv. Václava. Lenka byla naší školou nominována za mimořádné aktivity. Jako motivaci pro ostatní studenty vypisuji některé z nich:

– pracovala jako dobrovolník v domově důchodců (Domov sv. Zdislavy)
– vypomáhá při akcích domova seniorů (Domov Bílá Opava)
– pracuje jako dobrovolník pro Elim (doučuje angličtinu žáky ZŠ TGM, většinou děti s dyslexií, dysgrafií a ADHD)
– pracuje v projektu 5 P s děti se speciálními potřebami
– vede kroužek Muzikoterapie – Zpívánky ve speciální MŠ Eliška
– pracuje v projektu HELP P3
– účastní se akcí Obecního domu
– složila zkoušky „Instruktor dětských kolektivů“ a „Zdravotník zotavovacích akcí“, které uplatňuje jako vedoucí na táborech s autistickými dětmi a dětmi s Aspergerovým syndromem
– v agentuře Mimísek pracuje s malými dětmi

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Mgr. K. Tkáčová

Kategorie: Aktuality