Životní pasti

Dne 27. března 2012 na Slezském gymnáziu proběhl projektový den na téma „Životní pasti“. Pod tímto názvem si můžeme představit ledacos. Všichni bychom se však shodli, že pod toto heslo zajisté spadají problémy jako jsou alkoholismus, gambling, domácí násilí, sebevraždy a podobně. Lze je shrnout pod pojem sociálně patologické jevy. A právě o tom pojednávala celá akce.
Ve škole bylo k dispozici 18 stanovišť, přičemž na každém z nich se řešilo jiné téma. Účel však měla všechna stanoviště stejný – ukázat, jak závažné tyto problémy mohou být a jak zabránit tomu, aby nějaký z těchto jevů ovládl náš život.
Stejně jako každý rok tento tzv. Den D pod názvem Životní pasti organizovali seminaristé MKV z třetího ročníku. Všechny ostatní třídy procházely z jednoho stanoviště na druhé podle daného časového harmonogramu. Nejvíce studentů se v jednu chvíli sešlo v tělocvičně, kde přednášel Ing. Nespěšný na téma „Problematika sociálních sítí a internetu“. Tato beseda trvala 50 minut a dozvěděli jsme se vše o tom, jak můžeme doplatit na naše nelegální počiny na internetu. O podobném jevu povídala Mgr. Krejčí. Ta jej však rozebrala z úhlu kyberšikany, která taktéž patří mezi velké problémy virtuálního světa.
Mohli jsme si vyslechnout informace o kriminalitě mládeže z úst státní zástupkyně JUDr. Mališkové. Na jiném stanovišti se podobným problémem zabývala Mgr. Lesáková, která v hodnosti poručíka pracuje na Policii ČR. Obě dámy nám jasně ukázaly, abychom si vážili našich pohodových životů, ve kterých je pro nás největším problémem učení do školy, výběr oblečení po ránu a podobné prkotiny. Rozdělily se s námi o své zkušenosti z práce s dětmi, jež takové štěstí jako my neměly a musely se tedy vydat tou horší cestou, která jim bohužel zajistila kriminál.
Mezi nejzajímavější momenty dne však bezesporu patřili dva drogově a alkoholově závislí vězni, kteří se s námi podělili o svůj životní příběh. Společně s nimi přednášel také Mgr. Chodura, avšak mnohem větší prostor dostali dva již zmiňovaní pánové. Všichni jsme si za život, ať už od rodičů, či učitelů, vyslechli stovky varování o tom, jak jsou drogy a alkohol špatné. Z úst lidí, kteří si závislostí prošli na vlastní kůži, to ovšem vyzní naprosto jinak a zanechá to ve vás mnohem víc než sice dobře míněná, ale přece jen prázdná slova. Věřím, že si každý student uvědomil, že tyto zlozvyky, které začínají nevinně, mohou v některých případech zcela zničit život. Tato přednáška byla jednoznačně nejemotivnější ze všech a stoprocentně splnila svůj účel.
Na stejném principu bylo založeno stanoviště k problematice drog. Zde jsme mohli vidět dva drogově závislé mladé lidi, kteří jsou dobrovolně na léčení v opavské Psychiatrické léčebně. Jejich vyprávění doprovázely PhDr. Koláčková a paní Slaná. I po absolvování této přednášky si mnozí odnesli nové poznatky a informace.
Nejbližší studentům zřejmě bylo téma „Záškoláctví“, které měla na starosti Mgr. Šimečková. Zatím těžko říct, jestli mělo toto stanoviště vliv na to, abychom se zamysleli nad svou dosavadní absencí či záškoláctvím. V každém případě to byla zajímavá přednáška.
O zcela jiném sociálně patologickém jevu, který ale rozhodně nepatří mezi problémy, přednášela studentka čtvrtého ročníku Helena Skřontová. Jednalo se o tetování a subkultury. Helenu i všechny ostatní hosty po celý den doprovázeli výše zmínění studenti třetího ročníku, kteří měli na každém stanovišti připravený i svůj vlastní program.

Vojtěch Tkáč, 3. A

12_03_27 Projektový den "Životní pasti"

Kategorie: Základy společenských věd