Zaostřeno na angličtinu

Stalo se již tradicí, že se studenti Slezského gymnázia umisťují na předních pozicích jazykových olympiád. Angličtina samozřejmě není v tomto směru výjimkou. Letos se ve školním kole utkali ostřílení olympionici s čerstvou krví z prvního ročníku. V dramatickém dvoukolovém klání se nakonec ukázala předchozí zkušenost výhodou, neboť zvítězili Vojta Tkáč a Linda Hansliková (oba ze 3. A), kteří pak naši školu reprezentovali v okresním kole, kde oba obsadili přední příčky. Na prvním místě se umístila Linda, která tak získala i postup do kola krajského.

To se uskutečnilo dne 26. 3. 2012 v ostravském Středisku volného času. Kromě Lindy sem přijel ukázat své jazykové znalosti i Vojta Křempek (3. A), který soutěžil v nové kategorii, jež byla speciálně vytvořena pro studenty, kteří za sebou mají zkušenost s pobytem a studiem v zahraničí. Oba naši studenti v silné konkurenci obstáli se ctí. Vojta nakonec vybojoval druhé místo, Linda se umístila na šesté příčce. Oběma studentům patří poděkování za nadšení a úsilí, které jistě museli vynaložit při získávání své jazykové úrovně. Doufám, že jim zaujetí pro práci s angličtinou vydrží i nadále, a přeji též mnoho úspěchů a dobré zábavy při dalším studiu.

Kategorie: Cizí jazyky