Vzdělávání skupiny HELP P3

Ostravská univerzita pořádala v rámci projektu SYNERGIE, vzdělávání učitelů, školení na téma „Poruchy příjmu potravy a závislosti“. Mgr. Tkáčové se podařilo zajistit místo pro Evu Hájkovou, jednu z vedoucích týmu helpáků. Tlumočíme její dojmy:

„Dne 30. ledna 2012 jsem byla pozvána na slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům workshopů projektu SYNERGIE, které se konaly v předchozích letech. Oficiální pozvánka na tuto akci mě upřímně překvapila, ale samozřejmě i potěšila. Pozvání jsem prostě nemohla odmítnout.
Toto slavnostní setkání se konalo v aule Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Byl pro nás připraven zajímavý program. Nejprve jsme si poslechli vystoupení dětského pěveckého sboru, následoval projev vedoucího projektu Mgr. Rostislava Fojtíka, Ph.D. Poté každému úspěšnému absolventovi osobně pogratuloval a předal certifikát. Na závěr nám pan doktor Fojtík popřál mnoho dalších úspěchů a také všechny přítomné pozval k malému občerstvení.
Účast na tomto setkání pro mě byla určitě velkou zkušeností i motivací. Doufám, že certifikát bude pro celý projekt Help P3 přínosem.“

Kategorie: Help P3