Úspěch studentů na soutěži Business point

Ve čtvrtek 2. ledna 2012 se studenti Slezského gymnázia zúčastnili finále manažersko-marketingové soutěže Business Point, jež proběhlo v prostorách Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Do soutěže se mohli přihlásit žáci středních škol z celé republiky. Základní soutěžní zadání požadovalo, aby studenti vytvořili tým, pod vedením učitele zpracovali jedno z nabízených témat a navrhli vlastní řešení. Studenti si tedy mohli na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit vlastní myšlenky V týmech vypracovali patnáctiminutovou prezentaci zvoleného tématu a další 20 minut pak museli být připraveni odpovídat na konkrétní dotazy kladené členy odborné poroty.
Základního kola soutěže se účastnilo sto dvacet sedm různých studentských skupin, z nichž pouze třicet šest postoupilo do finále. Šest týmů v rámci každého tématu. Z Opavy se do finále probojovaly týmy dva, oba ze Slezského gymnázia. První z nich se zabýval podporou IT v korporátní sféře (Jiří Moravec, Jakub Kocián a Michal Jarnot). Studenti měli za úkol vytvořit statickou webovou stránku internetového obchodu, databázový model a stručně popsat, čím se jejich obchod zabývá, a přesvědčit tak porotu, jež zastávala roli investorů, že by měla pomoci, případně finančně dotovat realizaci projektu. Druhý tým (Daniel Šafrán, Nikol Střelcová, Jan Wikturna a Kateřina Kupková) se zaměřil na internetový marketing. Studenti si zvolili konkrétní firmu nebo organizaci a popsali komplex jejích činností na internetu, zhodnotili smysl a efekt jejího působení a definovali předpoklady, za který bude daný internetový marketing klíčem k úspěchu.
Výstupy jednotlivých týmů probíhaly ve třicetiminutových intervalech od devíti hodin ráno do dvou hodin odpoledne a byly zpřístupněny ke zhlédnutí na internetu. Internetový divák se však mohl nejen pobavit, ale do soutěže také aktivně zasáhnout. Závěrečné vyhodnocení celé soutěže probíhalo třemi způsoby. Prvním z nich bylo právě hodnocení internetových diváků, odměněné pytlem plným bonbónů, který měl vítězný tým rozdělit mezi své internetové podpůrce. Druhého hodnocení se zhostili žáci brněnských základních a mateřských škol, jež měli za úkol projekty posuzovat laickým pohledem. Hlavním předpokladem pro úspěch v této části hodnocení byla tedy poutavost jednotlivých projektů. Třetího, závěrečného a hlavního hodnocení se ujali představitelé předních firem z České republiky. Získat jejich hlas bylo nejtěžší, ale rozhodující. Tato porota hodnotila jak celkový nápad, tak finálové zpracování projektů, ale i celkové vystupování jednotlivých týmů. V řadách internetových diváků opavští studenti moc podpory nezískali, nicméně tento malých neúspěch vyvážili žáci brněnských škol, jež tým zabývající se internetovým marketingem zvolili jako třetí nejlepší. Studenti zabývající se podporou IT v korporátní sféře pak získali v diváckém hlasování nádherné místo první. Verdikt odborné poroty se od toho laického moc nelišil. Opavský pohled na internetový marketing obsadil opět třetí místo a podpora IT v korporátní sféře místo druhé. Studenti, kteří zpracovali téma IT v korporátní sféře získali pro své spolužáky ze 3. ročníku kariérní testy v hodnotě 40 000,- Kč.
Za výborné výsledky vděčí všichni zúčastnění studenti nejen svému úsilí, ale rovněž kantorům, kteří se zúčastnili úterní zkušební přednášky a svými radami oba týmy podpořili.

Michal Jarnot, 3. A

Kategorie: Základy společenských věd