Olomoucký kaleidoskop

Tma, mráz, únava. Pátek 27. ledna, šest hodin ráno. Úděsný to čas pro výlet. To jenom my, studenti dychtící po vzdělání, se ploužíme na nádraží, abychom nastoupili do vlaku a zahájili tak naši cestu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Právě tam se totiž koná již šestý ročník fyzikálního kaleidoskopu, který se pokouší přiblížit taje fyziky a s ní spojených oborů obyčejným smrtelníkům.
Osm padesátiminutových přednášek a množství dalších exkurzí do laboratoří, to vše je v nabídce. Bohužel, musíme se rozhodnout jen pro čtyři přednášky, protože některé se časově překrývají.
Začínáme Kaleidoskopem fyzikálních experimentů. Poté, co se naskládáme do krásné, moderní učebny, vejde dovnitř pohledný mladík v bílém plášti – Mgr. Látal a může se začít. Po efektním úvodu s pet lahví, která má simulovat raketu, následuje několik pokusů s vývěvou, během níž někteří naši účastníci posvačí pokusný materiál, a s Vandergrafovým generátorem.
Propleteme se zástupem dalších návštěvníků a ukořistíme místa ve vedlejší posluchárně, kde RNDr. Chlup spustí svou prezentaci s názvem Barvy světla a tma – přístroje pro noční vidění, dokonce nám nechá dva z nich kolovat. Po 10 minutové přestávce pokračuje paní Špundová o Fyzice v biologii a v posledním bloku i Mgr. Sýkora o CERNu – laboratořích (nejen) mikrosvěta. Tato přednáška se ovšem „trochu“ protáhne, především proto, že pan Sýkora je velmi zapálený pro dané téma a nebojí se i odskočit od tématu, aby vše názorně vysvětlil a popsal, proto se na volně navazující přednášku katedry informatiky Co počítače umí a co nikdy umět nebudou, přikrádáme s půlhodinovým zpožděním. Naopak z Hrátek s roboty Khepera odcházíme trochu dříve, abychom stihli reprezentativní fotku a taky vlak. Ten stejně musíme dobíhat a celou cestu prostojíme v malé uličce u záchodků, protože „mezinárodní expres“ do Žiliny je úplně přeplněný. Pohodlně se usadíme až ve spoji z Ostravy do Opavy, kde se mi zároveň dostává té pocty napsat o našem studijním výletě pár řádků.
Tma, mráz, únava. Pátek 27. ledna, pozdní odpoledne. Úděsný to čas na návrat domů. Ale my, studenti dychtící po vzdělání jsme přesto spokojeni. Říká se, že pro krásu se musí trpět, tak proč ne i pro vzdělání?
Na závěr mě napadá v podnulové teplotě jeden krátký rým: Ať je zima nebo mráz, na kaleidoskop přijdem zas…

Tereza Dračková, 2.A (NDA, Agentka pro styk s veřejností)

12_01_27 Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Kategorie: Fyzika