Skupina HELP P3 se stále vzdělává

„Helpáci“ už mají za sebou od zahájení projektu v roce 2007 více než 200 přednášek na téma poruchy příjmu potravy. Dne 29. listopadu 2011 jsem na SŠ a VOŠ zdravotní v Ostravě měla možnost zúčastnit se workshopu na stejné téma s MUDr. Barborou Demlovou. Jako jediná zástupkyně projektu HELP P3 chci předat nové informace všem členům projektu. Už samotný název workshopu „Poruchy příjmu potravy a závislosti“ napovídá, že nebyla řeč jen o anorexii a bulimii, ale také o různých typech závislostí, od alkoholu, drog, antidepresiv, organických rozpouštědel, až po hrací automaty. Nejdelší část výkladu však byla věnovaná drogám a závislosti na alkoholu, neboť paní doktorka pracuje v psychiatrické léčebně olomoucké Fakultní nemocnice a dennodenně se s podobnými případy setkává.
Další část workshopu byla zaměřená na poruchy příjmu potravy, hlavně na jejich historii, poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání a na samotnou anorexii a bulimii, jejich příčiny a terapii. Nejvíce mě překvapilo, že nám známý pojem anorexie je používán již od starověku. V tomto období a vlastně i v pozdější době však měl úplně jiný význam, než jak ho známe dnes. Jednalo se spíše o jistý rituál půstu, kterým se měl člověk více přiblížit bohům. Celá přednáška byla pojata spíše prakticky, tedy s velkým množstvím příkladů, příběhů a zkušeností MUDr. Demlové. Nejedna informace pro mě byla novou a překvapující.
S paní doktorkou jsem osobně mluvila o projektu Slezského gymnázia a o jeho činnosti. Náš projekt ji velmi zaujal a slíbila možnost získat autorská práva k jejímu dílu. Kniha by mohla poskytnout pro naši práci další informace s příběhy a osudy nemocných, kterými chceme doložit a obohatit naše budoucí přednášky.

Eva Hájková, 3. D

Kategorie: Help P3, Základy společenských věd