Překladatelská soutěž z anglického jazyka

Studenti našeho gymnázia mají opět možnost ukázat své překladatelské dovednosti. Soutěží se ve dvou kategoriích, a sice v beletrii a poezii. Termín odevzdání hotových překladů napsaných na počítači je 6.1.2012. Texty naleznete zde:

Beletrie 1. strana
Beletrie 2. strana
Beletrie 3. strana
Beletrie 4. strana
Poezie

Mgr. Jan Rozsíval

Kategorie: Cizí jazyky