Mezinárodní jazykové certifikáty z anglického jazyka poprvé na Slezském gymnáziu

Slezské gymnázium v Opavě udělalo další krok vpřed směrem ke zlepšování služeb pro své studenty, ale také pro širokou opavskou veřejnost. 5. a 6. prosince proběhly poprvé v dějinách naší školy jazykové zkoušky s mezinárodní platností. Konkrétně se jednalo o velice oblíbený First Certificate in English (FCE) a o něco náročnější Certificate in Advanced English (CAE).
Až do této doby museli všichni zájemci o tyto certifikáty dojíždět do Ostravy, případně Olomouce (komplikace o to větší, že testování probíhá většinou ve dvou dnech). To se nyní změnilo a Opavané mohou zkoušku absolvovat ve svém městě. Věříme, že zájem o tyto testy neopadne a budeme v nastartovaném trendu pokračovat.

Mgr. Jan Rozsíval

Kategorie: Cizí jazyky, Slezské jazykové centrum