Konference Pět P

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se na Velvyslanectví USA v Praze konala výroční konference dobrovolnického programu Pět P, které jsem měla možnost se zúčastnit. Program Pět P je preventivně zaměřená volnočasová aktivita pro děti postavená na dobrovolném vztahu dítěte a dospělého. Na konferenci se sjelo zhruba 30 lidí z řad dobrovolníků, koordinátorů i známých psychologů, kteří stáli při vzniku tohoto projektu.
Úvodní slovo si vzali PhDr. Jiří Tošner, PhDr. Petr Šmolka a PhDr. Olga Sozanská, kteří zároveň přednáší na Katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Představili nám program z odborného hlediska, které je jejich doménou. Po této části následoval workshop a spolupráce s novináři, kdy jsme se pokusili sepsat vše, co nám, dobrovolníkům, program dává. Kromě zvyšování osobních a organizačních kompetencí, empatie a schopnosti řešit zátěžové situace program nabízí i výbornou praxi, ke které je velmi přihlíženo u přijímacích pohovorů na VŠ humanitního směru či při konkurzu na pracovní pozice podobného zaměření.
Do programu Pět P se může zapojit každá osoba starší 18 let díky činnosti Dobrovolnického centra Elim Opava, o. s., a já jej mohu z vlastní zkušenosti jedině doporučit!

Lenka Gollová, 3. B

Kategorie: Základy společenských věd