Složení školské rady ve školním roce 2011/2012

S platností od 1. 9. 2011 má školská rada Slezského gymnázia nové složení.

zástupci zřizovatele:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ing. Marek Hájek

zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:
Mgr. Mária Mrázková
Martina Procházková

zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Dana Pavelková
Mgr. Radim Frič

Předsedou školské rady byl zvolen Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc, místopředsedou Mgr. Dana Pavelková.

Kategorie: Aktuality, Školská rada