Projekt Culture change

img_0344_0Od roku  2011 do 2013 bude naše škola spolupracovat na projektu nazvaném ,,Culture change“ (volně přeloženo do češtiny ,,výměna kultur“) se školou gymnaziálního typu v Polsku v Rydultowech, neboť jsme dostali grant od Evropské unie a tudíž i tuto jedinečnou příležitost. Náplň projektu je: sport, vzájemná spolupráce obou škol, poznávání cizích krajů a kultury. Culture change obsahuje celkem 9 aktivit, které by se měly konat v již zmíněném období (2011-2013). Na tomto projektu se podílejí i někteří pedagogové z SGO (Mgr. Holušová, Mgr. Hertlová a další).

První letošní akcí byl v listopadu 2011 jednodenní výjezd do Ustronia (PL) spojený s turistickým výšlapem na Rownice, návštěvou lanového centra a návštěvou bazénu v Aquaparku ve Wisle. První setkání studentů partnerských škol bylo zaměřeno na poznání pomocí adrenalinových aktivit, ale také zábavy (bazén). Aktivitu zajišťovala polská strana pro všechny účastníky akce, tzn. 20 studentů a 3 vyučující z ČR a pro stejný počet z Polska. Účastníci získali kromě nezapomenutelných zážitků trika s logem projektu. Podle plánu bude další akcí divadelní představení v Opavě, tzv. si ,,vyměníme role“ a studenti  z polské strany přijedou k nám.

Lukáš Tran 3.D

Kategorie: Aktuality