Debatováním ke zlepšení nejen jazykových dovedností…

Ve dnech 11. – 13. listopadu jsme byli účastníky velmi naučného a bezesporu zajímavého debatního turnaje v jazyce anglickém – Nov. 17 Ostrava Cup. Událost se uskutečnila na půdě Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci pod vedením pana Reného Brindy z Asociace debatních klubů. Náš tým se skládal ze tří odvážných a sebevědomých jedinců ze 3. ročníku – Lenky Gollové, Adama Tkáče a Anastasiyi Zhur.

Debaty jako takové rozvíjejí argumentační, prezentační i jazykové dovednosti a rozšiřují všeobecný přehled, neboť se debatuje o věcech kolem nás, kterým se ale škola bohužel dostatečně nevěnuje. Student si musí dopředu nastudovat danou problematiku, protože co si budeme namlouvat, bez znalostí se rozumně debatovat nedá. V průběhu debaty studenti střídavě pronášejí řeči, a to buď za stranu afirmativní (kladnou stranu) či negativní (zápornou stranu). Nejvíce se ovšem každý vyřádí v sekci otázek, kdy dochází k otevřenému „boji“ mezi dvěma póly.

My jsme si tentokrát úspěšně zadebatovali na teze Censorship is desirable a Air pollution in Ostrava region is the issue of individuals. Součástí debatního víkendu byla i přednáška vztahující se k druhé tezi vedená odborníky z Českého hydrometeorologického ústavu a společnosti ArcelorMittal, která nám pomohla s přípravou argumentační linie k následujícím debatám. Po první zkušenosti se však můžeme pochlubit hezkými výsledky. V Moravskoslezském kraji jsme se mezi začátečníky umístili na 3. místě a v jednotlivcích si Lenka Gollová vydebatovala pohár za nejlepšího řečníka turnaje.

Pokud je někdo zapálen do debatování a hlavně rád mluví, je pro něj tato aktivita jako dělaná. Myslím si, že se mezi námi, studenty, najde plno takových, stačí už jen sebrat odvahu, vytvořit tým a hurá do akce.

Závěrem bych chtěla za celý tým poděkovat panu učiteli Karlu Kučerovi, který nám velmi pomohl s přípravou a během turnaje nám byl psychickou oporou!

Anastasiya Zhur, 3.B

11_11_04 Debatování

Kategorie: Cizí jazyky