Člověk v tísni

Po roce je zde opět čas, abychom se sešli nad některým z filmů ze série Člověk v tísni. V pondělí 14. listopadu 2011 jsme zhlédli snímek Nikomu jsem neublížil – někdy až šokující výpověď důstojníků a agentů represivní složky bývalého komunistického režimu, Státní bezpečnosti. Naši žáci jsou z generace, která se narodila již do demokratické společnosti. Éru socialismu si připomínáme už jen v hodinách dějepisu. I proto bylo důležité, že lidé ve jmenovaném dokumentu mluvili otevřeně o pohnutkách, které je vedly k tomu, že se stali vědomými spolupracovníky StB, že mohli zrazovat své známé, donášet na spolupracovníky.
6730-photo_t2V další části programu jsme besedovali se signatářem Charty 77 a jejím pozdějším mluvčím, disidentem a občanským aktivistou Ing. Tomášem Hradílkem. Jako oponent režimu se několikrát ocitl v cele předběžného zadržení, a to například za prvomájový transparent s nápisem Charta 77 vybízí k občanské kuráži.
Je potřeba podotknout, že pan Hradílek naše žáky skutečně nadchl svou otevřeností a přímostí. Dotazy nebraly konce, některé se zaměřovaly na konkrétní události, jiné pátraly po názorech a postojích našeho hosta. Ing. Hradílek má ve své minulosti nejen disidentskou kapitolu, ale dostal se i do vysoké politiky polistopadového Československa – byl poslancem Federálního shromáždění a po krátkou dobu také ministrem vnitra. O politickou situaci naší země se zajímá i v současnosti, kdy už žádnou veřejnou funkci nezastává, může proto odpovídat skutečně poučeně. A protože se neleká ani některých intimnějších témat, představuje pro naše žáky „živého“ účastníky politických změn u nás. Také proto bychom mu chtěli touto cestou srdečně poděkovat za čas, který s námi dnes strávil.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis