Nezapomenout

V prostorách opavského Slezského gymnázia se v pondělí 10. října 2011 p1090994školám a veřejnosti otevřelo na týden páté pokračování expozice o dějinách 2. světové války. Znovu se zde osvědčila již několik let fungující spolupráce pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu v Havířově a jmenované opavské střední školy. Autorka výstavních panelů paní Ludmila Václavíková tentokrát svěřila škole zahájení putovní výstavy. Jako její téma zvolila děje Velké vlastenecké války.
V úvodu expozice nemůže chybět plán Barbarossa a postup fašistických vojsk moskevským směrem. Okupované oblasti se pro nacisty staly vítaným zdrojem surovin, což dokládají zajímavé statistiky. Jedním z mála území, které vzdorovalo útočníkům, se stala leningradská oblast. Na dalších panelech už ale můžeme pozorovat obrat ve vývoji války a převzetí strategické iniciativy Rudou armádou – zaznamenávají bitvy u Stalingradu a u Kurska. Na výstavě nechybí zmínky o ženách nebo dětech na frontě, odboji nebo životě obyvatel v zázemí. Expozice je završena dobovými fotografiemi z osvobozovacích bojů, z nichž už je možno vyčíst radost z vítězství.
Touto pátou částí završuje paní Václavíková svou několikaletou práci na prezentaci 2. světové války dnešní mládeži. Informace, které žákům škol v Moravskoslezském kraji takto zpřístupnila, čerpala ze státních archivů, ale také cíleně vyhledávala pamětníky a s jejich pomocí organizovala doprovodné besedy. Za její aktivní přístup, otevřenost a vstřícnost si tato členka ČSBS zaslouží více než jen náš dík.
Výstava, která na Slezském gymnáziu slavnostně zahájila své poslední putování, je významným příspěvkem k posilování historické paměti naší mladé generace.

Kategorie: Dějepis