Culture change

V letech 2011 až 2013 bude naše škola spolupracovat na projektu nazvaném ,,Culture change“ (do češtiny volně přeloženo „změna kultury“) se školou gymnaziálního typu v polských Rydultowech. Získali jsme grant od Evropské unie, a tudíž i tuto jedinečnou příležitost. Náplní projektu jsou následující oblasti: sport, vzájemná spolupráce obou škol, poznávání cizích krajů a kultury. Culture change obsahuje celkem 9 aktivit, jež by se měly konat v již zmíněných letech 2011–2013. Na tomto projektu se podílejí i někteří pedagogové SGO, např. Mgr. Kateřina Hertlová, Mgr. Zuzana Holušová a další.
První letošní akce se uskuteční v říjnu 2011 – jde o jednodenní výjezd do Ustronia v Polsku spojený s turistickým výšlapem na Rownice. Součástí bude také aktivní sportování v lanovém centru a návštěva bazénu. První setkání studentů partnerských škol je zaměřeno na poznání pomocí adrenalinových aktivit (lanové centrum – jištění se navzájem), ale také zábavy (bazén). Akci zajišťuje polská strana pro všechny účastníky, tzn. 20 studentů a 3 vyučující z ČR a pro stejný počet z Polska. Dopravu sjedná česká strana. Účastníci obdrží i trička s logem projektu. Podle plánu by měla další akce být v listopadu, a to u nás v Opavě, tzv. si „vyměníme role“ a studenti – účastníci projektu z polské strany přijedou k nám.
Lukáš Tran

Kategorie: Projekty