První dějepisná exkurze

Seminaristé dějepisu ze 4. ročníku zahajovali svou letošní výuku odbornou exkurzí. V pátek 9. září 2011 se – oslabeni o ty, kteří odjeli za poznáním do Francie – vydali na opavský městský hřbitov. Čekalo je seznámení s historií tohoto pietního místa a pak následovala prohlídka funerální architektury. V tomto ohledu se má opavský hřbitov čím pochlubit. Zajímavý je již plán centra, kde měly vzniknout čtyři arkádové čtvrtoblouky. Realizován byl však pouze jeden. Zde našly místo posledního odpočinku význačné opavské rodiny politiků nebo podnikatelů. Protější čtvrtoblouk vyplňuje náhrobek slezského básníka Petra Bezruče, v dobu naší návštěvy posetý kyticemi v souvislosti s probíhajícím kulturním festivalem, jenž nese Bezručovo jméno.
Podrobně jsme prozkoumali všechny tři vojenské památníky, ale zastavili se také u některých soukromých hrobů či u pohřebišť příslušníků mnišských řádů. Protože nám docela přálo počasí, nebyl pobyt na hřbitově tolik deprimující, ale stal se poměrně příjemným zpestřením výuky.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis