Exkurze nejen po stopách Ostravsko-opavské operace

img_7300V úterý 13. září 2011 se seminaristé dějepisu třetích ročníku vydali společně s několika dalšími zájemci o historii na svou první odbornou exkurzi. Cílem byl nedávno vandaly poškozený Památník slezského odboje na Ostré hůrce nad Hájem ve Slezsku, poprvé zpřístupněný již roku 1929, a rekonstruovaný Památník II. světové války v Hrabyni. Na cestě byli studenti doprovázeni panem Ing. Jaromírem Breuerem, který prohlídku doplnil o mnohé velmi zajímavé informace a pár ilustračních materiálů, jako třeba mapu postupu vojsk při Ostravsko-opavské operaci, mapu zobrazující rozestavení tehdejšího opevnění československé armády či list papíru obsahující popis stavby a způsob následného užívání jednotlivých typů bunkrů. Dále s námi akci absolvovala také paní Miroslava Kaštovská, která doplnila slova inženýra Breuera o vlastní tragickou zkušenost – ztrátu svého otce, který se stal obětí fašistických represálií. Paní Kaštovská na nás jako na generaci, která bude řídit osudy naší země, také apelovala prosbou, abychom nikdy nezapomněli na obranu naší cenné vlasti a nedovolili zem vystavit takovým hrůzám, jež provázely II. světovou válku.
Exkurze byla vzhledem k otevřenému sdělení smutných vzpomínek přítomné pamětnice, ale také vzhledem k charakteru expozice uvnitř Památníku II. světové války v Hrabyni poněkud skličující, ale co se nabytých zkušeností týče velmi obohacující.
Michal Jarnot, 3. A

Kategorie: Dějepis