Fyzikální učebna

logo nadace čezs
Projekt Nadace ČEZ SME 31_11
Nadační příspěvek 200.000 Kč

Projekt nám umožnil získat laboratorní vybavení pro vytváření pokusů a demonstračních experimentů na vysoké kvalitativní úrovni. Učitel tak získal možnost dokázat žákům přímo platnost fyzikálních zákonů a žáci mají možnost si ji přímo svými smysly ověřovat. Využívají se zde měřicí čidla a měřicí přístroje renomované firmy Pasco. Námi budovaný měřící a vyhodnocovací systém je navržen tak, aby vyhovoval všem požadavkům na využití v odborné učebně, či laboratoři, ale i mimo laboratoř. Projekt nám umožnil vybavit jedno pracoviště notebookem, sadou měřicích čidel pro výuku mechaniky, elektrostatiky a termodynamiky. Učebnu využíváme nejen pro měření fyzikálních veličin v laboratorních cvičeních, ale i v běžných hodinách fyziky a v seminářích.

Fotogalerie učebny

Kategorie: Fyzika